Hizmetlerimiz
 
Kanal Tedavisi    İmplant    Dolgu    Protezler    Gece Plağı

Diş Beyazlatma    Kaplamalar    Dişeti Hastalıkları    Köprü    Pedodonti


Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız diş ve çene bölgesindesindeki yumuşak ve sert dokulardaki hastalıkları, yaralanmaları,gelişimsel rahatsızlıkları tanımlayan bunlar sonucu oluşmuş fonksiyon ve estetik bozuklukların medikal ve cerrahi tedavisini üstlenen bilim dalıdır.

Diş Çekimi:
Amacımız, diş kayıplarının önüne geçmektir. Çünkü tek bir dişin kaybı dahi genel diş sağlığı ve görünüm açısından olumsuzluklara neden olmaktadır. Doğal dişleri ağızda tutmak için yapılan tüm çabaya rağmen;

ileri periodontolojik rahatsızlıklarda,
diş köklerinde tedavi edilemeyen enfeksiyon ve abselerde
ortodontik tedavi amaçlı durumlarda
onarılamayacak kadar kırılmış,çürümüş diş ve diş köklerinin bulunduğu durumlarda

gömülü dişlerin  çekimi kaçınılmazdır.

Gömük Diş Ameliyatları:
Ağızda sıklıkla 20 yaş dişleri dediğimiz 3. Molar dişler, üst köpek dişleri ve nadiren alt-üst küçük azı dişleri gömülü kalmaktadır. Bu dişler bazen hiç belirti vermezken bazen de büyük şikayetlere neden olabilirler. Bu nedenle şikayet olsun yada olmasın bu dişlerin mutlaka çekimi gerekmektedir. Çünkü bu dişler bulundukları bölgeye göre baş, boyun ve kulak ağrılarına neden olabilirler. Çene darlığı nedeni ile çıkmaya çalışan 20 yaş dişleri ön grup dişlerde kaymaya yada komşu dişlerde çürüğe neden olabilirler.

Apikal Rezeksiyon Ameliyatları:
Yapılmış kanal tedavilerine karşın hastanın şikayetlerinin geçmediği durumlarda,
Diş kök ucunun kemik içersinde kırıldığı durumlarda,
Diş köklerinde kist oluşan vakalarda,

sorunlu dişin kök ucunun küçük bir cerrahi işlemle kemik içerisinden çıkarılması işlemidir.

Preprotetik Cerrahi Uygulamalar:
Protez yapımı öncesi ağız içi yumuşak ve sert dokularda yapılan düzenlemeleri kapsar.
Bunlar;
Torusların (normal olmayan kemik çıkıntıları) düzeltilmesi
Yumuşak dokulardaki istenmeyen büyümelerin ve düzensizliklerin giderilmesi
Görünen diş kısmının az olduğu durumlarda dişetinde yapılan düzenlemeler ile diş görünümünün düzenlenmesi


İmplantoloji

İmplant nedir?
Çene kemiği içerisine yerleştirilen vida yada silindir biçimli biyouyumluluğu nedeniyle titanyumdan yapılmış olan materyallerdir.

Kullanım Alanları
Tel diş eksikliklerinde: Eksik olan kısım tek implant ile tamamlanır.
Birkaç diş eksikliğinde: Takılıp çıkarılan bir protez yada kaplama köprü yerine, diğer dişlere zarar vermeden yapılacak birkaç implant ile eksiklikler giderilebilir.
Dişsiz ağızlarda: Aşırı kemik harabiyeti yoksa, belirli bölgelere yapılan implantlarla yarı sabit yada sabit protezler kullanılabilnir.

İmplant Uygulamasını Kısıtlayan Durumlar
Kontrolsüz şeker hastalığı, tansiyon rahatsızlığı ve kalp hastalığı varsa
Aşırı alkol, sigara kullanımı ve kötü ağız hijyeni
Ağız içi dokuların implant uygulamasına izin vermeyecek derecede kötü durumda olması implant uygulamalarına engel olabilmektedir.


Pedodonti (Çocuk Dişhekimliği)

0-13 yaş arası çocuklarda; süt dişlerinin ve 6 yaşından itibaren süren daimi dişlerin tedavilerini ve koruyucu işlemleri içerir.
Bunlar;
Süt dişi dolguları
Süt dişi kanal tedavileri
Ampütasyon
Fissür sealant
Flor uygulaması
Yer tutucu apareyler